Welkom

016Houding , beweging, ademhaling, het gaat allemaal onbewust.

Krijgt u echter klachten van het houdings-bewegingsapparaat of heeft u problemen met de ademhaling of ontspanning ?

Ik help u graag te werken aan het herstel en het voorkomen dat het weer gebeurt .

Oefentherapie Mensendieck is voor jong en oud, voor man en vrouw.

Het  richt zich op uw houdings- en bewegingsgewoontes, ongeacht welk beroep , of toestand waarin u zich bevindt.

Kortom veelzijdig !

Houding, beweging, ademhaling en ontspanning .