Corona virus maatregelen

Geachte klant ,
Door het Corona virus kan een afspraak in de praktijk tot eind april niet doorgaan .

Zijn uw klachten zo erg dan is het mogelijk om contact met me op te nemen en om via video bellen toch de behandeling te laten plaats vinden .

NZA : Nederlandse Zorg Autoriteit
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand per direct verruimd , door alle belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Hierdoor kan noodzakelijke zorg in de eerste lijn grotendeels geleverd blijven worden. Zorgverzekeraars zullen mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bv verplichte minimale omvang van face-tot face contact) in deze crisisperiode opschorten. Zorg op afstand zal dus zonder meer kunnen worden ingezet en zal ook (tijdelijk) vergoed worden door uw zorgverzekeraar volgens dezelfde voorwaarden als bij een praktijkconsult
Dit zijn vreemde tijden , hopelijk gaat het snel voorbij en komt het voor ons allen tot een goed einde. Op deze manier hoop ik er iets aan bij te dragen.

Houding, beweging, ademhaling en ontspanning 0228 – 516974 / 0622535583